Varna raba interneta v vrtcu

Sodobna tehnologija je sestavni del življenja. Otroci se z njo srečajo zelo zgodaj. Tudi v vrtcu so želje po uporabi IKT pri delu z otroki. Dr. Benjamin Lesjak je problematiko obdelal s pravnega vidika, prav tako pa je delil svoje izkušnje, ki jih je pridobil pri izvajanju izobraževanj za učitelje in ostale šolske delavce. Marko Puschner je govoril o pravilnem vključevanju teme varne rabe interneta v vrtec.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija