Najstamovski prelet skozi splet

Skupino Najstajm sestavljajo mladi, ki se redno srečujejo in družijo v DNEVNEM CENTRU SKUPAJ V SKUPNOSTI (Zavod MISSS). Aktivne popoldneve preživljajo ob različnih aktivnostih, ki jim nudijo kakovostno preživljanje prostega časa ter pridobivanje kompetenc in izkušenj na različnih področjih. V okviru Najstajma so mladi oblikovali tudi Panel mladih, ki poteka pod odkrijem SAFE.SI, zato se na srečanjih pogovarjajo tudi o izzivih, s katerimi se mladi srečujejo pri uporabi spleta. Predstavniki Panela mladih imajo priložnost zastopati slovenske mladostnike na nacionalnih dogodkih, kot so npr. aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta in se udeleževati mednarodnih dogodkov/aktivnosti, ki potekajo v okviru mreže INSAFE.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija