SID 2018: Dejavnosti MIZŠ na področju informatizacije izobraževanja

Mag. Borut Čampelj, MIZŠ

MIZŠ redno sofinancira dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in ravnateljev (seminarji in druge oblike usposabljanj; npr. projekt Inovativni VIZ). V zaključni fazi je nekaj evropskih projektov Erasmus + (Action 3: policy experimentation), v okviru katerih je poudarek na preverjanju doseženih kompetenc (projekt Mentep - samovrednotenje digitalnih kompetenc učiteljev; projekt ATS2020 - preverjanje vse predmetnih veščin učencev, vključno z digitalnimi). V zaključni fazi je tudi delo skupine RINOS (računalništvo in informatika v OŠ in SŠ), ki pripravlja strokovne podlage za uvajanje temeljnih vsebin računalništva in informatike v kurikule vrtcev in učne načrte OŠ in SŠ. V letu 2017 pa so se začeli izvajati pomembnejši razvojni projekti za razvoj inovativnih učnih okolij v obdobju 2017 - 2022, kjer so za razvoj prožnih oblik učenja digitalne kompetence izobraževalcev in učečih se ene izmed bistvenih, poudarek pa je na celovitev razvoju splošnih kompetenc (projekti NA-MA POTI, Objem, KaUč, JeŠt, Pedagogika 1:1; podjetnost, sKUV itd.). Kot en izmed pomembnejših stebrov informatizacije izobraževanja pa je zagotovljen tudi nadaljnji razvoj Slovenskega izobraževalnega omrežja (projekt SIO 2020) vključno z e-skupnostmi, virtualnimi učilnicami ter potrebno infrastrukturo.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija