Delavnice za učence in dijake

Temeljno poslanstvo točke osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI je izobraževanje otrok in mladih o varni in odgovorni rabi interneta. Naše dologoletne izkušnje so pokazale, da je kontinuirano osveščanje otrok o teh tematikah ključno, zato za šole ponujamo ustrezne tematike delavnic za vsako triado osnovne šole in prve letnike srednjih šol. 

Kot nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta že 15 let izobražujemo tako otroke in najstnike kakor tudi starše in učitelje o tem, kako varno in odgovorno uporabljati tehnologije, da bi od njih imeli čim več koristi in zabave ter čim manj nevšečnosti.


PRIJAVA:

Povpraševanje za delavnice lahko oddate izključno prek spodnjega prijavnega obrazca:


TEME DELAVNIC

Na voljo so sledeče teme delavnic:

DELAVNICA ZA 3. RAZRED OŠ (1. TRIADA)

 • Ne bodi ovčka na internetu (45 min)

DELAVNICE ZA 6. RAZRED OŠ (2. TRIADA)

 • Zdravje in dobro počutje na internetu (90 min)
 • Zasebnost na spletu in družabna omrežja (90 min)
 • Spletni bonton (90 min)
 • Spletno nasilje in ustrahovanje (90 min)
 • Prekomerna raba sodobnih tehnologij (90 min)

DELAVNICE ZA 8. RAZRED OŠ (3. TRIADA)

 • Zdravje in dobro počutje na internetu (90 min)
 • Lažne informacije in prevare na internetu (90 min - delavnice ni mogoče krajšati, udeleženci potrebujejo dostop do interneta)
 • Zasebnost na spletu in družabna omrežja (90 min)
 • Spletni bonton (90 min)
 • Spletno nasilje in ustrahovanje (90 min)
 • Prekomerna raba sodobnih tehnologij (90 min)
 • Spolni stereotipi in spletno nasilje (90 min)

DELAVNICE ZA 1. in 2. LETNIK SŠ

 • Zdravje in dobro počutje na internetu (90 min)
 • Lažne informacije in prevare na internetu (90 min - delavnice ni mogoče krajšati, udeleženci potrebujejo dostop do interneta)
 • Zasebnost na spletu in družabna omrežja (90 min)
 • Spletno nasilje in ustrahovanje (90 min)
 • Spolni stereotipi in spletno nasilje (90 min)

PREDAVANJE ZA SŠ

 • Varno in odgovorno na spletu (90 min) - za večje skupine.

PROGRAM DELAVNIC

Posamezne delavnice so sestavljene iz teoretičnega dela, kjer se učenci prek razlage, pogovora in izmenjave izkušenj ter predvajanja video gradiv seznanijo z osnovnimi koncepti/pravili/nasveti varne in odgovorne rabe spleta, in praktičnega dela z različnimi zanimivimi interaktivnimi aktivnostmi za učence/dijake.

ODZIVI ŠOL

"Hvala za dobro organizacijo z vaše strani, svetovanje in izvedbo. Le tako naprej! Učenci so sami povedali, da dobro poznajo pravila varne rabe interneta, da pa so v delavnicah marsikaj novega slišali in videli ..."

"Kar tako naprej. delate zelo dobro delo in koristno za vse nas."

"Dobre delavnice z dobrimi izvajalci."

"Super ste, le tako naprej :)"

"Čestitam za vaše delo, delavnice, predavanja, objave... Že drugič smo vas povabili v svojo sredino in še vas bomo. Želim vam zadovoljstva in uspehov. Vse lepo."

IZVAJALCI DELAVNIC

Izvajalci delavnic so Safe.si sodelavci, ki imajo bogate izkušnje z delom z mladimi in so strokovno usposobljeni za izvajanje delavnic o različnih temah spletne varnosti. 

TRAJANJE DELAVNIC

Optimalne so delavnice, ki lahko trajajo 90 minut, saj omogočajo interaktivnost in dovolj časa tako za teoretični del kot tudi za praktične aktivnosti udeležencev. Na izrecno željo šole se lahko za isto ceno izvedejo tudi delavnice krajšega časovnega obsega.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Število udeležencev na posamezni delavnici je omejeno na en oddelek.

Predavanje za srednješolce je namenjeno večjim skupinam.

OPREMA/PROSTOR

Za izvedbo delavnic potrebujemo prostor z enim računalnikom z dostopom do interneta (prost dostop do vseh storitev, kot je YouTube ipd.), omogočenim predvajanjem videov (pravilni kodeki, ozvočenje, da zvok slišijo vsi udeleženci) ter projektorjem. Za izvedbo delavnic ni potrebno, da imajo udeleženci dostop do računalnikov/interneta z izjemo delavnice Lažne informacije in prevare na internetu.

GRADIVA

V okviru delavnic se otrokom razdelijo tudi temi in starosti prilagojena tiskana gradiva: zloženke, naloge, brošure ... ter druga izobraževalna gradiva.

CENIK za šolsko leto 2024/2025

Redna ponudba

Cena

Trajanje

Delavnica Ne bodi ovčka na internetu (3. razred, 1. triada)
(za 1 oddelek)

45,00 €

45 minut

Tematska delavnica za učence in dijake
(za 1 oddelek)

60,00 €

45 / 90 minut

Predavanje za dijake (in učence)
(večje skupine)

150,00 €

45 / 90 minut

Potni stroški
(kilometrina se usklajuje z veljavno »Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo«)

0,43 €/km *

 

Prosimo vas, da načrtujete čim več zaporednih delavnic, ki jih lahko izvede posamezen izvajalec (minimalno 2 delavnici na izvajalca).

*Ker želimo potne stroške ohraniti čim nižje, se v primeru dodatnih izvajalcev le-ti na lokacijo pripeljejo s skupnim prevozom in obračunajo skupne potne stroške.

Prilagojena izvedba delavnic

Cena

Trajanje

Delavnica Ne bodi ovčka na internetu (3. razred, 1. triada) za združeno skupino učencev
(do največ 40 udeležencev)

V primeru kombiniranih oddelkov na podružničnih šolah velja cena 45,00 €.

90,00 €

45 minut

Tematska delavnica za združeno skupino učencev in dijakov istega razreda ali letnika
(največ 2 združena oddelka oziroma do največ 40 udeležencev)

120,00 €

45 / 90 minut

Tematska delavnica za združeno skupino učencev in dijakov različnih razredov ali letnikov
(
do največ 40 udeležencev)

V primeru kombiniranih oddelkov na podružničnih šolah velja cena 60,00 €.

120,00 €

45 / 90 minut

Delavnica za učence in dijake z večjimi vsebinskimi prilagoditvami (npr. združevanje posameznih tem ali krizne intervencije)

120,00 €

90 minut

Cenik velja od 30.5.2024. Cene NE vsebujejo DDV.

Strošek izvedbe delavnic in predavanj poravnate neposredno izvajalcu na podlagi izdanega e-računa ali računa.

Če bo pri sami izvedbi delavnic ugotovljeno združevanje oddelkov, se obračuna cena za prilagojeno izvedbo delavnice.

ODPOVED DELAVNIC

Odpoved delavnic s strani naročnika je mogoča le v pisni obliki, na e-naslov izobrazevanja@safe.si. Odpoved je brezplačna, če je podana najkasneje 3 delovne dni pred datumom izvedbe delavnic. V primeru kasnejših odpovedi se obračuna 100 % vrednosti delavnic (brez potnih stroškov). V primeru, če predhodne odpovedi ni, naročnik pa izvajalcu ne omogoči pogojev za izvedbo delavnic (npr. ni udeležencev, ni ustrezne opreme ipd.), se obračuna 100 % vrednosti delavnic ter potni stroški izvajalca.

DODATNE INFORMACIJE

ga. Tanja Novakovič (Zavod MISSS) - elektronski naslov: izobrazevanja(at)safe.si***

*** v zgoraj navedenem elektronskem naslovu znak (at) nadomestite z @

PRIJAVITE SE!

Povpraševanje za delavnice lahko oddate izključno preko spodnjega prijavnega obrazca:

PODROBNEJŠI OPISI DELAVNIC

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija